Điện thoại: 0961 84 36 36
|

Dự án tiêu biểu

Hệ thống Autobank ATM BIDV  theo nhận diện thương hiệu 2022 (Vật liệu 3M)
17/10/2022

Hệ thống Autobank ATM BIDV theo nhận diện thương hiệu 2022 (Vật liệu 3M)

 Hạng mục thi công: Cải tạo xây dựng Hệ thống M&E Hệ thống biển bảng nhận diện thương hiệu

Công trình BIDV
30/12/2021

Công trình BIDV

Hạng mục thi công: Hệ thống biển bảng nhận diện thương hiệu Trang bị nội thất

Liên hệ thi công Đặt lịch thiết kế