Điện thoại: 0961 84 36 36
|
Chạy đua với Tết Nguyên Đán 2023 trong 5 ngày Nhà thầu noithatnganhang.vn đã thực hiện triển khai hệ thống biển bảng BIDV theo đúng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu (Chất liệu 3M) tại Chi nhánh BIDV Đông Hà Nội

Chạy đua với Tết Nguyên Đán 2023 trong 5 ngày Nhà thầu noithatnganhang.vn đã thực hiện triển khai hệ thống biển bảng BIDV theo đúng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu (Chất liệu 3M) tại Chi nhánh BIDV Đông Hà Nội

30/01/2023

Hạng mục triển khai :
- Logo toà nhà trụ sở 
- Biển hiệu mặt tiền
- Backgroup không gian giao dịch
- Decal nhận diện cửa kính

-  Booth ATM

Liên hệ thi công Đặt lịch thiết kế